Провежда се от 12 април 1925 г., когато е обявена от министерствата на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти. Професионален празник на работещите в системата на горите. За трети път в историята на събитието през настоящата година предвидените инициативи са отменени заради извънредното положение с COVID-19.  За да се отбележи празника към децата е отправено он лайн предизвикателство да нарисуват или напишат за гората. Творбите ще се публикуват в интернет страниците на ИАГ и стуктурите към нея.