Полина Иванова, 7в клл, Трето ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен

Симона Иванова, Белослава Войнова, Мариана Маринова от СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр Приморско

Йоанна Николова от Шумен

Полина Иванова 7в ОУ Д.Благоев ШН

Симона Иванова