Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ обявява конкурс за длъжността: „Старши счетоводител“ в ДПП „Шуменско плато“. За повече информация:виж модул „Работа при нас“

Дирекция на Природен Парк „Шуменско плато“ обявява конкурси за следните длъжности: 1.”Младши експерт“ „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители” в ДПП „Шуменско плато”; 2.„Старши експерт” ” Образователни дейности, информираност и публичност” в ДПП „Шуменско плато”. за повече информация-виж модул „Работа при нас“

Архив новини