С усмивка и добро насторение младежи от Шумен ремонтираха Пътеката за хора с увреждания на ПП „Шуменско плато“. Възстановени са горските табели с браилов текст, който представя дървесните видове в Парка, ремонтирани и подменени са прегражденията и са пребоядисани спортните уреди и съоръжения. Работата продължи близо 8 часа, а хората, които се разхождаха по пътеката благодариха на младежите. Инициативата е част от проекта Зелена Академия на фондация „Подобри“, подкрепена и финансирана от Telus Bulgaria. Специални партньори в тази инициатива са Общински младежки съвет – Шумен и Природен парк […]

     На 24.10, събота, фондация “Подобри”, съвместно с ПП “Шуменско плато” организират доброволческа акция по облагородяването на пътеката за хората с увреждания, която започва от  Астрономическата обсерватория.      Каним всеки, който желае да се включи в доброволческата акция по поставянето на нови табели и поправката на парапетите, които ще служат на хора със зрителни увреждания. Старт на събитието ще бъде даден от 10:00 ч., а сборният пункт е Астрономическата обсерватория. Инициативата се организира по проект “Зелена академия”, който е изцяло финансиран от TELUS България, които всяка […]

ДПП „Шуменско плато“ призовава за спазване на въведените противоепидемични мерки. При посещение в центровете на Парка – Административния център в лесопарк „Кошковете“ и в Летния център на шуменското плато достъпа е задължително с маски. Необходимо е посетителите да спазват дистанция от 1,5 м. Осигурени са дезинфектанти, помещенията се дезинфекцират и проветряват съгласно изискванията. Служителите разполагат с необходимите предпазни средства.

190 деца от община Генерал Тошево се включиха в урок по Горска педагогика, организиран от екипа на Държавното горско стопанство. Педагози от ПП „Шуменско плато“ и СИДП показаха на децата как да се ориентират в гората, какво означават различните видове маркировка и за какво служи компаса. Чрез заниманията учениците от 3 и 4-ти клас се научиха да си подготвят екипировка за поход в планината, но най-много се забавляваха по време на състезанието за най-бързо разпъване на палатка и устройване на лагер.  Важна част от горските уроци са правилата […]

Проект на заповед за обявяване на защитена зона „Шуменско плато“ е публикуван на сайта на Министерство на околната среда и водите.  Зоната е част от екологичната европейска мрежа Натура 2000 и ще бъде обявена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В едномесечен срок от публикуването на 25 септември 2020 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите, с копие до Изпълнителната агенция по горите, мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочени в проекта на заповед. Пълният […]

Архив новини