Отстраняват се опасни дървета по пътеката в района на заслон „Бигора“. Общо 11 дървета от вида бук са определени за премахване от междуведомствена комисия, съставена от специалисти лесовъди от ДГС, СИДП, ПП „Шуменско плато“ и експерти от община Шумен. Спешното отстраняване и извозването на дървесината се извършват при спазване на законовите изисквания. Отсичането се налага като превантивна мярка, тъй през миналата и през тази година няколко пъти падаха клони и дървета на пътеката, което застрашава живота и здравето на преминаващите граждани. Частично са разрушени и перилата на моста […]

Архив новини