Еко урок за Природния парк „Шуменско плато“ проведоха ученици от клуб „Екологично образование и здравословен начин на живот“. Съвместно с експерти от Дирекцията на парка възпитаниците на СУ „Сава Доброплодни“ направиха теренни наблюдения на защитени зони и територии, което е част от темите, по които се работи в клуба. Чрез опознавателен поход по тематичния маршрут „Урок по горската пътека“ участниците бяха запознати с основните дървесни видове в парка. Групата от деветокласници и десетокласници  научи повече за туристическите марировки и основни маршрути. Част от урока беше посветен на прилепите […]

Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ обявява традиционния Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“. Надпреварата е насочена към учениците и е в няколко направления – рисунки, приложни творби, презентации или литературно творчество –  есе или стихотворение. Няма ограничения в използваните техники и формати. Изискването към приложните творби е да са изработени от природни материали. Участниците трябва да са на възраст от I  до VII клас, а в направлението за презентации могат да  участват ученици от I до ХII клас. На всяка творба трябва да са обозначени: трите имена […]

Нови табели с QR кодове поставиха по дендрологичната пътека младежи от Шумен. Заедно със служители на ПП „Шуменско плато“ бяха подменени съществуващите табели по тематичния маршрут, който е създаден за да запознава посетителите с най-разпространените дървесни видове в парка и преминава от лесопарк „Кьошковете“, покрай пещера „Русалка“ до местността „Хан Крумови порти“. Изработката на указателните знаци е по проект „Зелена академия“ на фондация „Подобри“ като в оформянето на дизайна са участвали и единадесетокласници от СУ „П.Волов“, а в поставянето се включиха ученици от „Младежки съвет“ – Шумен. Кодовете […]

Пещера „Бисерна“ ще бъде отворена за туристи от 11 април. Посещенията ще бъдат възможни в работни дни до 15 май. Тогава започва размножителния период на прилепите, чието защитено местообитание е пещерата и според Закона за биологичното разнообразие трябва да се осигури спокойствие за отглеждане на малките. Режимът на достъп се запазва – влизането ще става само при предварително записване, като минималния брой посетители е 8 души, а максималният – 12. Записването става на телефон 054/800 765 в Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“.  Часовете на влизане са 10 […]

Служителите на ДПП „Шуменско плато“ и РДГ Шумен почистиха районите на заслони „Детелина“ и „Теменуга“ на територията на ПП „Шуменско плато“. Акцията е посветена на Седмицата на гората 2022, която тазигодина е под мотото „Аз ♥ гората!“.                              Заслоните са едни от най-посещавани на шуменското плато и разполагат с покрита част, беседки, открити пейки и маси. Установено беше сериозно замърсяване с битови отпадъци и около подстъпите към местата за отдих, които бяха почистени. Сред захвърлените […]

Млади изследователи от СУ „Панайот Волов“ в Шумен проучиха качествата на водата на р. Поройна, която извира от  шуменското плато. Урокът за водите в Природен парк „Шуменско плато“, в който участваха близо 70 деца, се проведе съвместно с горските педагози от Парка, експертът от Община Шумен Галин Ганчев и служители на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда. Гл.специалист Силвия Христова и гл. експерт Надежда Иванова демонстрираха как се измерват показателите на повърхностните води – температура, киселинност, наситеност с кислород, а след това учениците направиха свои измервания. […]

Архив новини