Вандали потрошиха част от горското училище на шуменското плато. Съоръженията там са създадени от Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ за уроци с деца и в края на миналата година всички атракции бяха основно ремонтирани.

Тази сутрин служители на Парка откриха разрушен горския ксилофон, чиято функция е да показва на децата основните дървесни видове по платото. Дървесните стволове са изтръгнати, счупена е и металната основа, за която бяха захванати. Служителите завариха района на горското училище силно замърсен със стъклени бутилки, опаковки и пластмасови отпадъци. Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ полага усилия с наличните си ресурси да поддържа парковата инфраструктура в добро състояние, а доброволци провеждат регулярни акции за почистване на терени от Парка. Общата ни цел е платото да е приятно и чисто място за отдих, обучение и спорт. Затова призоваваме жителите на Шумен и гостите на града да не допускат вандалски прояви и замърсяване!