Предупредителни табели и обезопасителни ленти са поставени в района на Костадиновия скален манастир над великопреславското село Осмар. Той се намира в границите на ПП „Шуменско плато“ и туристи сигнализираха в Дирекцията за паднали скални късове. Проверката на експертите показа, че отломките са се отчупили под скалния феномен „Окото“ и срутището препречва един от подходите към него. Не е засегнат скалния манастир, металната стълба, водеща до входа му също не е пострадала. Експерти от Парка сложиха обезопасителни ленти, с които да се ограничи преминаването под рушащата се скала и поставиха предупредителни табели за опасност от падащи камъни. Заради риск от инциденти от Дирекцията на Парка препоръчаме изкачването до скалния феномен „Окото“ да става само от подхода, където има обезопасително въже, а посещението на Костадиновия манастир да бъде с повишено внимание тъй като подобно срутване на варовиковите скали е имало и преди.
Според чл. 144 от Закона за горите, достъпът до горските територии е свободен и на собствен риск, но Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ отправя предупреждание към туристите, които посещават района.