Движението на двуколесни и четириколесни превозни средства по черните горски пътища на територията на ПП „Шуменско плато“ е забранено, обяви в своя заповед Регионалната дирекция по горите – Шумен. Забраната се отнася за всички видове превозни средства, като в заповедта се посочва, че масовото движение на високопрохидими автомобили, АТВ-та и мотоциклети нарушава спокойствието на посетителите на Природния парк и разрушава горските пътища.

Движението е огранчено за следващите три месеца, до 12-ти август. Заповедта е издадена по искане на Държавното горско стопанство – Шумен. Посочва се, че бракониерските набези зачестяват с края на отоплителния сезон, а богатата пътна мрежа затруднява охраната на този район. Други мотиви за забраната са запазване на черните пътища от създаване на коловози, възстановяване на пътищата след дърводобив и осигуряване на спокойното и безопасно преминаване на пешеходните туристи.

Разрешено е движението по всички асфалтови пътища и по подстъпите към туристическите заслони. По горските пътища в ПП „Шуменска плато“ могат а се движат велосипеди, както и  автомобили на ТП ДГС -Шумен и ТП ДГС – Преслав, на структурите на Министерството на земеделието, МВР, Екоинспекцията, но само при изпълнение на служебните им задължения.