Защо прилепите са защитен вид и кое ги прави толкова ценни за нас – това научиха четвъртокласници от СУ „Панайот Волов“ в Шумен в специален урок, подготвен от горските пеагози на ДПП „Шуменско плато“ и Североизточното държавно предприятие. Заниманието е посветено на

Международният ден на прилепите – 4 октомври и се провежда традиционно в Парка.

Горските педагози представиха летящите бозайници, начина им на живот, ползите за човека в борбата с вредителите, както и ролята им в поддържането на равновесието в природата. Децата научиха кои са заплахите за оцеляването на прилепите и защо хората ги смятат за опасни. Представени бяха начините за опазване на тези защитени видове и това, което всеки може да направи за да се запазят.

                                                                 

Най-вълнуваща за малчуганите беше реалната среща с прилепите в тяхното естествено местообитание – пещера „Бисерна“. След пешеходен преход до пещерата четвъртокласниците видяха различни видове прилепи и научха повече за техния жизнен цикъл, с който е съобразено и посещението в „Бисерна“. Там се срещат 14 вида от общо 20 вида, открити и описани на територията на Природния парк.

България е присъединена към Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи (EUROBATS) и ежегодно се провежда събития в подкрепа на опазването на уникалните бозайници.