Деца от Шумен поздравяват всички лесовъди в България по повод Межународния ден на гората 21 март. В специално заснет клип ученици от СУ “Панайот Волов“ изпълняват химна на българската гора „Хубава си моя горо“. С това децата от клубове „Зелени патрули“ и „Зелени делфинчета“ се включиха към инициативата на Изпълнителната агенция по горите за приобщаване към международните събития, отбелязващи Деня на горите. Неговото честване има за цел да подчертае значението им за живота на Земята и да призове всички да ги опазват.

От днес се дава старт на поредица от събития, посетени на Седмицата на гората 4-10 април 2022.

От 21 март започва онлайн викторина „Уча и знам за българската гора“. Тя се провежда за втора поредна година и е насочена към деца от 3 до 6 клас. На интернет страниците на Изпълнителна агенция по горите и ПП „Шуменско плато“, както и в страниците във фейсбук ще бъдат публикувани 10 теми с интересни факти за гората и природата. Децата могат да се запознаят с любопитните информации и на 10 април 2022г . онлайн ще могат да проверят своите знания чрез анкета, която ще бъде публикувана само на страницата на Изпълнителната агенция по горите.

В цялата страта ще се проведат залесявания, почистване на горски територии и занимания с децат различни възрасти. Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ ще проведе образователни инициативи с малчугани от училища и детски градини, а Дирекциите на природните паркове „Витоша“, „Българка“, „Сините камъни“, „Рилски манастир“, „Златни пясъци“ и РДГ Благоевград обявиха конкурси за детско творчество.

Ето и поздравът на шуменските деца за днешние празник:

 

На 21 март се чества от 1972 г. по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите. Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната