Горските педагози от ДПП „Шуменско плато“ продължават уроците, посветени на Седмицата на гората 4-10 април. Четвъртокласници от СУ „Панайот Волов“ в Шумен научиха кои са най-разпространените дървесни видове в природния парк и кои са основните понятия, които използват лесовъдите за да опишат съставните растителни части на гората. Децата научиха защо са  необходими мъртвите дървета и кои са вредителите и полезните насекоми. Всички тези знания бяха проверени чрез състезателна игра, в която отборите трябваше да подреждат пъзел от листа и да определят видовете насекоми. Най-забавна за малчуганите от клуб „Зелени патрули“ беше задачата за хвърляне на шишарка в цел. Горският празник завърши с мотото на тазгодишните инициативи по повод Седмицата на гората – „Аз обичам гората!“. Уроците с ученици и деца от детски градини ще продължат. Предвидени са още и събития, свързани с почистване и подмяна на табели в Парка.