Урок за прилепите проведоха експертите от ДПП „Шуменско плато“ с четвъртокласници. Малчуганите са от клуб „Зелени патрули“ към СУ „Панайот Волов“ в Шумен и са активни участници в множество уроци и екоинициативи. По време на заниманията децата научиха защо летящите бозайници са полезни, какъв е начина им на живот, кои са естествените им врагове и заплахите за оцеляването им. „Зелените патрули“ бяха запознати с различните видове и начините за опазването им и какво да направим при среща с прилеп. Показан беше образователен филм, който илюстрира живота на крилатите бозайници и полезността им тъй като голяма част от насекомите, с които се хранят са вредители в селското стопанство, а в градовете помагат в борбата с комарите. Всяко дете си изработи свои прилепи в арт работилница и се забалвяма с екоигри на открито.

Всяка година през октомври в България се провежда Информационната кампания „Нощ на прилепите“, която има за цел да засили вниманието към опазването на този уникален вид. Тази година се отбелязват 30 години от Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи (EUROBATS) и 25 години от отбелязването на Нощта на прилепите в Европа.

На територията на шуменското плато се срещат 14 вида прилепи, а в България – 33 вида прилепи от възможните 35 в Европа и всички те са насекомоядни.