По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, „Зелените патрули“ от СУ „Панайот Волов“ почистиха паркинга пред лесопарк Кьошковете“. Организатори на инициативата са РИОСВ Шумен и ДПП „Шуменско плато“. Учениците бяха разделени в два отбора и участваха в състезание за събиране на най-голямо количество отпадъци. Участваха над 20 деца от 1–ви до 5-ти клас. Отборите се представиха равностойно и бяха наградени за положените усилия. Подаръците бяха осигурени от шуменската екоинспекция с  подкрепата на Дирекцията на Парка. Експертите от двете институции предложиха на малчуганите още различни предизвикателства и ролеви игри, свързани на тазгодишното мото на Световния ден на околната среда. Кампанията е посветена на стъпките, които се предприемат за подобряване качеството на въздуха. „Зелените патрули“ научиха каква е ролята на горите за пречистване на въздуха и как да пазят „белите дробове“ на планетата. Чрез забавни игри пред малчуганите представена връзката между гората и нейните обитатели и бяха запознати с животинските и растителни видове, които се срещат в природен парк „Шуменско плато“.

Инициативата „Зелени патрули“ е възникнала през 2009 година и заедно с ДПП „Шуменско плато“ през годините са  реализирани множество кампании с екологична насоченост. Съвместната работа с децата, Дирекцията на Парка и РИОСВ Шумен ще продължи.