Крос 8000 метра е заключителния етап от Държавния военен шампионат по военен многобой, който ще се проведе на територията на Природен парк „Шуменско плато“ в четвъртък, 25 юни. Кросът е по маршрут от завоя за вила „Пазачница“ и до паркинга пред Летния информационен център на ДПП „Шуменско плато“. Поради тази причина достъпът до пътния участък ще бъде ограничен от 9 до 12 часа.

Организаторите на състезанието умоляват гражданите да спазват мерките да безопасност и да не пречат на провеждането на надпреварата. Не се препоръчва преминаването на хора и техника през спортното трасе.

Държавният военен многобой започна още в понеделник със състезания в различни военни дискиплини. Организатор е Факултета „Артилерия, ПВО и КИС“ в Шумен.