Служители на Природен парк Шуменско плато и Държавното горско стопанство – Шумен почистиха локални сметища на територията на ПП „Шуменско плато“. Заради голямото количество отпадъци се наложи  горските да осигурят тежка техника, с която да бъдат ликвидирани замърсяванията. Акцията се проведе в районите на Телевизионната кула, край Илдъз табия и край пътя за с. Лозево.

На тези места често недобросъвестни граждани изхвърлят битови отпадъци от ремонти и разчистване на жилища. През пролетта тези терени също бяха почистени.

Съвместно с горските служители е премахната и нерегламентирана маркировка. Преполага се, че маркиращите ленти, които замърсяват околната среда, са поставени за провеждане на състезания, за които не са издадени съответните разрешителни.

                                                                                       

Припомняме, че всички дейности в ПП „Шуменско плато“ следва да бъдат съгласувани с Дирекцията и местното държавно горско стопанство,  за да се избегнат нежелани инциденти. Благодарим на гражданите, които ни сигнализират за нередности в Парка като замърсявания, вандалски прояви и други.