1260 деца се включиха в единствената по рода си образователна кампания „Гората и климатичните промени“, която е предназначена за ученици от първи до четвърти клас. Кампанията е съвместна инициатива на Сдружение „Горичка“ и Съюза на лесовъдите в България и се провежда във различни региони на страната. Горските педагози от Североизточното
държавно предприятие, ПП „Шуменско плато“ и Държавното горско стопанство – Шумен посетиха 12 училища в Шумен, Велики Преслав и Нови пазар. В обучението се включиха преподаватели и родители.
Пътуваща „Горичка в количка“ по забавен начин насочи вниманието на децата към причините за промени в климата, запозна ги с работата на лесовъдите в грижа за горите, както и с различните видове горски дървета и животни. Зелените уроци на колела помагат на децата да учат чрез преживяване. Мобилният павилион е направен от естествени материали и
изцяло отговаря на концепцията на образователната инициатива. Екопътешествието на „Горичка с количка“ продължава към Ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“