Над 100 деца от Шумен се включиха в първите за това лято уроци по Горска педагогика организирани от експерти на ДПП „Шуменско плато“ и СИДП. Днес горските гостуваха на малчуганите от ДГ „Изворче“ в Шумен. Новият урок  е свързан с опазването на малкия креслив орел в България, увеличаване на популацията му и създаване на местообитания подходящи за този вид. През юли от СИДП издадоха книжката „Приказки от гнездото“, чрез която по достъпен начин децата се запознават с живота на малкия креслив орел, как се размножава, с какво  се храни, къде се среща и как мигрира. Към всяка страница от книжката има подготвена игра, като малчуганите влизат в ролята на орлета – строят гнезда, учат се да летят и си търсят си храна. Всяко занятие е в рамките на два часа, като децата сами трябва да прочетат книжката и да приложат получените знания по време на игрите.

През следващите месеци в урока за малкия креслив орел ще се включат и деца от Добрич, Варна и Търговище. Преподаватели от предучилищни групи, както и първи и втори клас, могат да се свържат с горските педагози от ДПП „Шуменско плато“ и СИДП, които да им гостуват, за да учат и да се забавляват заедно с малките природолюбители.

Новият урок и книжката „Приказки от гнездото“ се осъществяват благодарение на Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в България.