Приключи изграждането на нови 12 огнища на територията на ПП „Шуменско плато“. Местата за палене на огън са направени край кътовете за отдих и заслоните в парка. Обновяването се реализира по проект, финансиран от първото издание на социалната инициатива „Фантастико до теб”. Проектът е наречен „Градим огнища. Пазим гората“ и с изпълнението на заложените дейности се очаква значително да бъде намалена опасността от възникване на горски пожари. Огнищата са по-удобни и безопасни за туристите, както и за провеждането на уроци с деца и ученици, свързани с опазване на горските територии от запалване.

Направени са изцяло нови 12 огнища като на някои от местата подобни съоръжения не е имало до сега.

Поддръжката ще се извършва от екипа на Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”, но още в процеса на строителните дейности имаше вандалски набези над новите огнища. Надяваме се, посетителите да опазват съоръженията и да спазват правилата за палене на огън в защитената територия.