Дирекция на Природен Парк „Шуменско плато“ обявява конкурси за следните длъжности:

1.”Младши експерт“ „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители” в ДПП „Шуменско плато”;

2.„Старши експерт” ” Образователни дейности, информираност и публичност” в ДПП „Шуменско плато”.

за повече информация-виж модул „Работа при нас“