Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ отбеляза 44 години от обявяването на платото за защитената територия. На тържеството присъства зам. изп. директор на ИАГ инж. Анна Петракиева, представители на държавни и общински институции, природни паркове, неправителствени организаци, Шуменският университет, училища и приятели на парка. Празникът откриха малчуганите от ДГ „Пчелица“ с танц и игра с публиката.

„През тези години е направено много за туристическите маршрути и за поддържане на биоразнообразието. С гордост можем да кажем, че и изминалата 2023 г. беше изключително успешна за нас“, отбеляза директорът инж. Красимир Христов. Той посочи, че е продължена работата по мащабното подновяване на туристическа инфраструктура и създаване на нова, организират се множество събития за обществеността и образователни инициативи. Инж. Христов благодари на всички, които са спомогнали за осъществяване на дейностите и опазването на природния парк. „С болка отбелязвам, че вандалските прояви продължават. Не спира и изхвърлянето на отпадъци, което налага всички горски структури в региона да предприемат множество акции за почистване“, каза още инж. Христов и призова за опазване на зеленото богатство на Шумен.

 

По повод рождения ден беше представено най-новото издание на Дирекцията – книжката „Подземните чудеса на шуменското плато“. Тя е създадена по проект, одобрен от общинският фонд „Култура“ към Община Шумен като основната идея е да бъде събрана и обобщена натрупаната през годините информация за пещерите и понорите, с които платото изобилства. По изданието работи целия екип на Парка, а идеята е на специалистът Милен Маринов. Дизайнът и оформлението е на фирма 3СМ – Шумен.

Изданието е необходимо за да могат посетителите да оценят уникалността неживата природа. Без да има претенции за научен труд, в книжката са обобщени са издания и проучвания, с които Паркът разполага. Използвани са материали, издирени в Държавен архив – Шумен, както и публикации в местни и национални периодични издания.

„Вярваме, че ще продължите да работите все така успешно“, заяви в поздравителното си слово инж. Анна Петракиева.

                   

Екипът на дирекцията беше поздравен от присъстващите, а скаутите от куб „Креслив орел“ представиха какво са научили от заниманията си в Парка.