Отстраняват се опасни дървета по пътеката в района на заслон „Бигора“. Общо 11 дървета от вида бук са определени за премахване от междуведомствена комисия, съставена от специалисти лесовъди от ДГС, СИДП, ПП „Шуменско плато“ и експерти от община Шумен. Спешното отстраняване и извозването на дървесината се извършват при спазване на законовите изисквания.

Отсичането се налага като превантивна мярка, тъй през миналата и през тази година няколко пъти падаха клони и дървета на пътеката, което застрашава живота и здравето на преминаващите граждани. Частично са разрушени и перилата на моста в местността „Операта“.  В този участък – от лесопарк „Кьошковете“  през заслон „Бигора“ към пещера „Русалка“, гората е стара и буковите дървета са на близо 130 години. При този вид признаците на загниване не са ясно изразени и междуведомствената комисия реши да се премахнат 25-метровите дърветата от горната страна на пешеходната алея в опасния участък за да се предотвратят евентуални инциденти.