Продължават заниманията с деца, посветени на опазването на малкия креслив орел. Уроците се провежат на открито от експерти на ДПП „Шуменско плато“ и СИДП, като горските педагози днес посрещнаха в лесопарк „Кьшковете“ малчугани от ДГ „Брезичка“. Децата влизат в ролята на орлета и пресъздават чрез игра жизнения цикъл на малкия креслив орел. В помощ на заниманията е издадена книжка „Приказки от гнездото“, която всяко дете получава като подарък. Ръководствата на всички детски градини в Шумен проявяват огромен интерес към обученията, използващи принципа на Горската педагогика и особено към урока за малкия креслив орел, тъй като е подходящ за предучилищните групи и допълва заниманията в забавачките. Вече са проведени занятия в ДГ „Изворче“, ДГ „Пчелица“ и ДГ „Брезичка“, през следващата седмица предстоят уроци в ДГ „Светулка“ и ДГ „Конче Вихрогонче“. Уроците се осъществяват благодарение на Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в България.