Пролетните диворастящи цветя са забранени за бране и продажба, напомняме от Дирекцията на ПП „Шуменско плато“. Празниците в този сезон изкушават посетителите тъй като в момента масово са разцъфтели снежни и елвезиеви кокичета, минзухари и пролетна циклама. Тези видове, както и кукуряк, битински синчец, горска теменуга, иглика, божур, кукувиче грозде, бодлив залист, подезичен залист също са защитени. Не е разрешено и събирането на луковици, туфи и коренища за засаждане. Забраните са регламентирани от Закона за биоразнообразинето, Закона за лечебните растения и Закона за защитените територии.

Напомняме още, че дивите цветя са нетрайни и набрани от гората не можем да ги запазим свежи дори няколко часа.