Всяка година, в началото на месец април, лесовъдската колегия отбелязва своя професионален празник – Седмица на гората. Тази година той ще се проведе от 4 до 10 април под мотото: „АЗ 💚 ГОРАТА!“. Горските структури в цялата страна организират кампании, свързани със залесяване и почистване на горските територии. Горските педагози ще проведат образователни игри и събития с малчугани от училища и детски градини. Първите кампании, посветени на празника вече са в ход. В отговор на конкурсите, обявени от горските структури, децата изпратиха стотици творби, посветени на гората, както и видеа с тяхно изпълнение на химна на гората – „Хубава си моя горо“, които са публикувани на фейсбук страницата на Изпълнителна агенция по горите: https://www.facebook.com/iag.bg

ДПП „Шуменско плато“ съвместно със Североизточното държавно предприятие ще проведат уроци за гората в детски градини и уилища в Шумен и на територията на предприятието. Предвидени са занимания по темите „Опознай гората до теб“ и по STEM проект на ученици от СУ „П.Волов“, свързан с водоснобдяването на Шумен и в частност с водните ресурси на шуменското плато. Предстоят кампании за почистване и за поставяне на табели с QR код на най-често срещаните дървесни видове в природния парк.