С урок за гората стартира дейността на екоклуб “Зелена сделка” към СУ “Трайко Симеонов” в Шумен. Учениците се запознаха с най-разпространените дървесни видове и се научиха да разпознават дърветата по техните листа, плодове и семена. Клубът се сфомира за първа година и с този урок започнаха заниманията.

Всеки член на клуба получи специален лексикон, създаден в помощ на обучението по проект „Подобряване природозащитното състояние на територията на Североизточно държавно предприятие“ чрез ОП Околна среда. Изданието представя широколистни и иглолистни видове дървета и разширява познанията на децата за природата. Младите еколози бяха запознати с полезните и вредните дейности в горите, както и с начините, по които да поддържат чиста околната среда.

Младите еколози бяха подготвили изненада на горския педагог Ирина Павлова от ДПП „Шуменско плато“ като изпълниха химна на гората – песента „Хубава си моя горо“. Те споделиха, че имат огромно желание да засадят дърво и да участват в залесяване, а горският педагог Ирина Павлова им обеща да ги включи в подобна кампания когато бъде организирана.

Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ и СУ „Трайко Симеонов“ имат сключено споразумение за сътрудничество и работят съвместно с деца от няколко години. В парка се провеждат стажове и практики с учениците от специалност „Помощник инструктор по спортни и туристически дейности, а с по-малките ученици се правят уроци за гората.