Над 100 деца от Второ основно училище „Д-р Петър Берон“ днес посетиха природен парк „Шуменско плато“ и залесиха дръвчета. Четири фиданки от вида липа носят имена, които учениците им дадоха – Тилия, Берончо, Ясна и Мая. Всички се включиха в залесяването – утъпкваха пръстта, поливаха, помагаха на служителите на ДПП „Шуменско плато“ за да израстнат новите дръвчета здрави и силни. А за пернатите обитатели на природния парк децата са изработили къщички за птици, които служителите поставиха на подходящи места. Жълти табели пък призовават посетителите да пазят гората и да не допускат изхвърляне на отпадъци, палене на огън на неподходящи места, бране на диви цветя и чупене на клони.

                                  

Залесяването е част от поредица занимания, които горските педагози провеждат с възпитаниците на училището. Преди дни те бяха запознати с основните дървесни видове, а днес гостуваха в парка.

                   

Преподаватели от Шуменският университет също представиха забавен урок на малчуганите.