Традиционният фестивал „Зелени слънца“ няма да се проведе заради въведените противоепидемични мерки. Той се организира от Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ от 2006 г. на 24 юни като празник на билките и пресъздаване на ритуалите на Еньовден. Сплита се венец от билки, под който преминава босото Еньовското хоро,  а в него по традиция се включват десетки шуменци. Според поверията, при изгрев на този ден Слънцето „трепти“ и който успее да го види цяла година ще се радва на крепко здраве.

На Еньовден билките набрани по изгрев имат най-голяма сила. На територията на Природен парк „Шуменско плато“ са установени 255 вида лечебни растения, принадлежащи към 68 семейства. 64 от видовете са защитени, застрашени или под специален режим. Горската съсънка и елвезиевото кокиче са с категория „застрашени“, а лудото биле, дивият рошков и седефчето са с категория „рядък вид“. Обект на защита, според Закона за биологичното разнообразие, са обикновения анакамптис, горската съсънка и шпитцеловия салеп. Балкански ендемити са жълтият равнец и ашерсоновия оман. Под ограничителен режим попадат ароматното еньовче и лечебната иглика. Забранено е брането, изкореняването и унищожаването на видовете с природозащитен статус.

От Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ препоръчваме при ползване на билки, които не са защитени, растенията да не се вадят с корените и да не се режат плътно до почвата. Забранено е да са унищожават местообитания и също да се чупят цели клони, които след това да се обират. При събирането на корени и коренища или на стръкове трябва да се оставят поне половината от растенията в находището, а при събиране на плодове и цветове е необходимо да остане поне една трета от тях.

Опазването на лечебните растения е грижа на всички нас!