СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРИРОДАТА-МОЕТО ВДЪХНОВЕНИЕ“ 2023

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРИРОДАТА-МОЕТО ВДЪХНОВЕНИЕ“ 2022

Списък на участниците с рисунки и приложни творби в Национален конкерс „Природата-моето вдъхновение“2022

Списък на участниците с литературни творби в Национален конкурс „Природата-моето вдъхновение“2022

Списък на участниците с презентации в Национален конкурс „Природата-моето вдъхновение“2022

 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРИРОДАТА-МОЕТО ВДЪХНОВЕНИЕ“ 2021 г

Списък на участниците с рисунки и приложни творби в Национален конкурс „Природата-моето вдъхновение“ 2021

Списък на участниците с литературни творби в Национален конкурс „Природата-моето вдъхновение“2021

Списък на участниците с презентации в Национален конкурс „Природата-моето вдъхновение“ 2021

 

 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРИРОДАТА – МОЕТО ВДЪХНОВЕНИЕ“ 2020

Списък на участниците с литературни творби в конкурс „Природата-моето вдъхновение“2020

Списък участници с рисунки и приложни творби в конкурс „Природата-моето вдъхновение“2020

Списък на участниците с презентации в конкурс „Природата-моето вдъхновение“2020

„Природата – моето вдъхновение“ за 25-ти път